310 - Umberto Manzo

Courtesy Studio Trisorio, Napoli.

310 - Umberto Manzo